Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Rett fra manuell til helautomatisk vikling

ASKO Rogaland har i sommer gått rett fra manuell vikling/plasting av paller til en helautomatisk løsning. Det fjernet samtidig oppgaver med stor fysisk belastning.

Utfordring

Fysisk krevende og belastende arbeid med manuell plasting av paller.

Løsning

Helautomatisk plasting/vikling med strekkfilmmaskinen PallPack 8000.

Resultat

Høyere effektivitet for produksjonen og bedre helse for medarbeiderne.

– Effektivitet var selvsagt en del av totalen, men enda viktigere var det å eliminere belastningsskader. Fysioterapeuten som gjennomgikk arbeidsoperasjonene her, klassifiserte manuell plasting som “en versting”. Derfor var det et enkelt valg å løfte akkurat denne arbeidsoperasjonen opp på et automatisert nivå, sier ASKOs prosjektleder Henrik Noaksson. 

Tommel opp for helautomatisk vikleløsning som gir bedre arbeidsmiljø og færre belastningsskader.

Effekt på flere områder 

Bedriften er en av Rogalands største aktører innenfor logistikk og transport, og de er også midt i et større automatiseringsprosjekt, som blant annet inkluderer bruk av AGV-er (førerløse trucker). ITO-linjen med automatisk vikling/plasting av paller med varer er en del av samme investeringsprosjekt, og prosjektleder Henrik Noaksson kan fortelle at effektene ikke har latt vente på seg. 

– Reduksjon i belastende arbeidsstillinger har vi allerede nevnt, og på det området har vi fått veldig positive tilbakemeldinger fra medarbeiderne. For det andre er vi selvsagt godt fornøyd med at leveransen fra ITO PallPack oppfyller kravene vi stilte til driftssikkerhet, emballeringskvalitet og hastighet. Transportbanene går inn og ut i en sløyfe, før pallene med gods transporteres ut til ekspedisjonsområdet vårt. Ikke bare er vi imponert over kapasiteten til løsningen, men også over hvor sikkert og bra alt fungerer med avanserte sensorer i banene som overvåker all transport, forteller Henrik Noaksson. 

Dette er det slutt på! Ikke vanskelig å forstå at manuell plasting ble klassifisert som en HMS-versting. Nå er denne manuelle operasjonen fjernet hos ASKO Rogaland.

Stort nedslagsfelt 

ASKO Rogaland lagerfører og transporterer varer til Norgesgruppens butikker, altså Kiwi, Joker, Spar, Meny og Nærbutikken, i tillegg til et stort antall restauranter, hoteller og andre serveringssteder i et nedlagsfelt som strekker seg fra Sauda i nord til Flekkefjord i sør. ITO PallPack har levert en rekke tekniske løsninger til ASKO på andre steder i landet, og prosjektlederen forteller at de gode erfaringene i konsernet var utslagsgivende for at de valgte å samarbeide med ITO PallPack om denne investeringen. 

– Vi likte godt de løsningene ITO har levert til andre ASKO-lokasjoner, og kjente trygghet for både teknologi og organisasjon. Servicemessig vil ITO foreta årlig vedlikehold, mens vi har eget reservedelslager og en kompetent serviceavdeling som trår til umiddelbart om noe uforutsett oppstår. Etter fire måneders drift er vi veldig godt fornøyd, det samme gjelder for installasjon og prosjektledelse som ble gjennomført i tråd med avtalene. 

Høyere effektivitet med en transportsløyfe som transporterer pallene inn til vikling og ut igjen for ekspedering.
ASKO leverer matvarer til blant annet Kiwi, Spar, Meny, Joker og Nærbutikken, og ITO Pallpack har levert teknologi til mange av landets ASKO-anlegg.
En av Rogalands største bedrifter innenfor logistikk og transport, ASKO Rogaland på Skurve i Gjesdal kommune.
Nå er plasting av pallene løftet til et nivå hvor de ikke kan forårsake belastningsskader.

Henrik Noaksson

ASKO Rogaland

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere