Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Smidigste vei fra støping til pall

For produksjonsbedrifter er det viktig å eliminere manuelle operasjoner og sikre god drift på ubemannede skift. Da gjelder det å finne riktige løsninger og samarbeidspartnere.

Utfordring

Fjerne manuelle operasjoner ved pallhåndtering og sikre "buffring" av inntil 8 timers ubemannet produksjon.

Løsning

Skreddersydd ITO-anlegg med pallmagasin for både trepaller og isoporpaller, fremtrekksbaner og bufferbaner.

Resultat

Automatisert pallhåndtering og "buffring" som totalt sparer rundt 1 årsverk ved denne produksjonslinjen.

Stor aktør på sprøytestøping av plastkomponenter

Det er tett mellom spennende industribedrifter på Hønefoss, og sprøtestøpebedriften Beform er utvilsomt en av dem. Med 25 medarbeidere og rundt 35 sprøytestøpemaskiner i et moderne produksjonsmiljø, tilbyr bedriften alt fra prosjektutvikling og prototyping til sprøytestøping av produkter i termo- og herdeplast. Kundene er i stor grad industribedrifter der plastkomponentene skal inn i deres produksjonslinjer, og det sier seg selv at leveringsdyktighet er en kritisk suksessfaktor. I likhet med all industriell produksjon, gjelder det også her å begrense antallet av manuelle operasjoner. Tormod Lie Johansen er produksjonsansvarlig for Beform, han forteller at det er her bedriftens ett år gamle ITO-løsning kommer til sin rett, med palltransport og buffring til en produksjonslinje som støper komponenter til varmtvannsberedere.

– ITO-anlegget med to pallmagasiner og baner har eliminert en rekke manuelle operasjoner ved denne produksjonslinjen. Og når nattskiftet er over, er det ikke lenger kaos med paller og produkter, men i stedet kundeklare paller på rekke og rad, klare for transport til lageret. Analysene våre viser at besparelsene ved denne investeringen er i størrelsesorden ett årsverk, forteller Tormod Lie Johansen.

ITO-anlegget har pallmagasin for både trepaller og Isoporpaller, der isoporpallen plasseres oppå trepallen automatisk i pallbanen. En robot legger plastkomponentene på pall etter hvert som de er ferdig støpt, i en linje som produserer komponenter til varmtvannsberedere.

Anlegg med to pallmagasiner og bufferbane

Anlegget består av et pallmagasin med trepaller og ett med isoporpaller tilpasset de konkrete plastkomponentene. Banen trekker frem en ny trepall fra det første magasinet, isoporpallen plasseres automatisk oppå denne fra neste magasin, før «dobbeltpallen» plasseres der roboten kan legge på en og en ferdig støpt plastkomponent. På hver pall er det plass til 80 støpte komponenter av denne typen. Når vi besøker anlegget på dagtid er det operatør tilstede, mens produksjonen i hovedsak går uten bemanning på kvelds- og nattskift. Bufferbanen er dimensjonert for å kunne «buffre» inntil 8 fulle paller, tilsvarende produksjonen fra støpemaskinen gjennom ett fullt skift. Anlegget er tegnet av ITOs konstruktør og prosjektleder Magne Simarud, og det er bygget og levert komplett fra ITO PallPack, inkludert elektroskap og VPN-tilknytning.

Det beste løsningsforslaget

Tormod Lie Johansen forteller at bedriften hadde definert behovet og funksjonaliteten de ønsket, og inviterte tre aktuelle leverandører til å spesifisere et løsningsforslag.

– ITO PallPack kom med det løsningsforslaget vi likte best, både i pris og funksjon. Den geografiske nærheten mellom Hønefoss og Tyristrand bidro også til at vi valgte å samarbeide med ITO PallPack om denne investeringen, forteller Beforms produksjonsansvarlig.

Operatør Tor Surland-Hansen er også fornøyd.
– Det har knapt vært tekniske problemer, og alt fungerer hver eneste dag. Arbeidsdagen er bedre enn før, sier han.

Denne produksjonslinjen støper komponenter til varmtvannsberedere. Roboten plasserer ferdigstøpte komponenter på pallen, der det totalt er plass til 80 komponenter. Transportlinjen til høyre er designet for å kunne "buffre" inntil 8 paller.
ITO-løsningen har vært i drift i snart ett år når vi besøker Beform på Hønefoss sammen med ITOs prosjektleder Magne Simarud. Produksjonsansvarlig Tormod Lie Johansen kan forsikre at de er godt fornøyd med både prosjektering og drift.
Styringssystemer til ITO-anlegget hos Beform.
Magne Simarud (t.v.) har tegnet anlegget og vært ITOs prosjektleder for installasjonen. - Det er artig å se det i full drift, og ikke minst høre at det har fungert som forventet døgnkontinuerlig i snart ett år, sier han. Her sammen med produksjonssjef Tormod Lie Johansen og operatør Tor Surland-Hansen.

OM BEFORM

BEFORM har en ambisiøs målsetting om å bygge et stort skandinavisk produksjonsmiljø for bærekraftig produksjon av komponenter i termo- og herdeplast. HV Plast AS på Hønefoss ble kjøpt av BEFORM Holding i 2021, og er en av 4 norske produksjonssteder for BEFORM. Moderne produksjonsløsninger og fokus på bærekraft er sentralt i konsernets strategi, der de utvikler komponenter med lavt karbonavtrykk sammen med kundene, og arbeider for å øke produksjonen med resirkulerte og bærekraftige råvarer. Konsernet har felles R&D-avdeling og totalt mer enn 70 sprøytestøpemaskiner med klemkraft fra 20 T til 1300 T.

Det var det løsningsforslaget vi likte best, og det sparer oss for rundt ett årsverk.

Tormod Lie Johansen

Beform

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere