Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ti år med Postens Østlandsterminal

ITO-transportørene ved Postens Østlandsterminal er ikke like blanke i lakken som da Kong Harald åpnet bygget i 2010. Det skulle bare mangle, for de har gått døgnkontinuerlig.

Utfordring

Etablere ny Østlandsterminal i 2010, med høy automatiseringsgrad.

Løsning

Samarbeid med ITO for leveranser av transportører og mange andre skreddersydde løsninger.

Resultat

10 år med tekniske løsninger fra ITO som har holdt mål i 24 timers drift.

Imponerende høy automatiseringsgrad

Da Postens Østlandsterminal ble åpnet 29. januar 2010, var anlegget den siste byggesteinen i Postens omfattende omlegging av terminalstrukturen. Mer enn halvparten av all postsortering i landet ble flyttet til terminalen på Lørenskog, der lese-automatiseringsgraden for småpakker ble hevet fra 40 til opp mot 80%, og helt opp mot 99% prosent for brev. Fremdeles er anlegget på Lørenskog blant tidenes største fastlandsinvesteringer i Norge, i et 80.000 kvadratmeter bygg med avanserte varmepumper og energilagring i grunnområdene under anlegget. Av dette er 39.000 kvadratmeter produksjonsareal på én flate. Teknisk sjef Tor Østby kan konstatere at det ble foretatt mange gode teknologivalg for ti år siden, samt underveis i de 10 årene som har gått.

Det viktigste var selvsagt å sikre mer effektiv posthåndtering og redusere kostnadene, i takt med endringer både i forbruksmønster og konkurransesituasjon. Samtidig var det viktig å flytte posthåndteringen ut av Oslo sentrum, forteller Tor Østby, mens vi hører summingen av brevsorteringsmaskinene som hver kan sortere 40.000 brev i timen.

ITO-løsningene ved Postens Østlandsterminal har gått for fullt i ti år.

Færre brev, flere småpakker

ITO-løsningene har gitt solide bidrag til god interntransport og høy automatiseringsgrad i et anlegg dimensjonert for å sende ut 5 millioner postsendinger hvert døgn. De inkluderte programmering og integrasjon opp mot flere andre systemer, og var den gangen et av de mest omfattende ITO hadde stått ansvarlig for. I takt med at brevmengden er redusert og småpakkeandelen steget, er også de tekniske løsningene tilpasset utviklingen. Senest i 2019 installerte ITO et anlegg for manuell RFID-merking av småpakker, blant annet for å tilfredsstille nye sporingskrav, og det har vært nye utvidelser med transportbaner tilknyttet måle- og veieutstyr av småpakker nå i 2020. Så vi skjønner at samarbeidsklimaet mellom Posten og ITO er godt, men hvordan vil du egentlig oppsummere ti års samarbeid med ITO, Tor?

Det var tøffere tak i starten, med harde leveringskrav fra oss, og jeg minnes godt at det absolutt ikke var «friksjonsfritt» mellom Posten og ITO, svarer Tor Østby med det lune smilet vi i ITO kjenner godt. Han legger til at de tekniske løsningene har fungert godt, i tråd med kravene som ble definert, og da snakker vi altså om drift 24 timer i døgnet.

Gjennom disse ti årene har jeg også sett hvordan ITO har utviklet seg til å bli en langt mer profesjonell organisasjon, noe som var avgjørende for at de i fjor var vårt førstevalg som leverandør av anlegget for RFID-registrering, sier han.

Postens Østlandsterminal er et imponerende anlegg med samspill mellom mennesker og teknologi. Disse banene er optimalisert for plastkasser (kassetter).

373 års erfaring

Rundturen i det imponerende anlegget gir innblikk i automatiske sorteringsløsninger på ulike plan, nøye planlagt samspill mellom teknologi og mennesker, og en vareflyt som er verdig en aktør som har drevet postombæring siden den ble etablert her i landet med «kongens privilegium» i 1647.

For mens vi i ITO er stolte over å ha 60 års historie med oss, rekker vi knapt Posten til knærne når det kommer til bransjeerfaring. Og Posten imponerer når det gjelder å tilpasse seg til den digitale tidsalder. Brev og småpakker skal fraktes til hver krok av landet til fastpris, og både private og næringsliv forventer digital sporing og nesten umiddelbar levering. Østlandsterminalen alene, med rundt 1500 Posten-medarbeidere, har en kapasitet til å sortere flere millioner brev og mange hundretusen småpakker hvert eneste døgn.

En rekke spesialløsninger er skreddersydd for Posten.

Posten skal frem

Så det gamle slagordet «posten skal frem» gjelder fremdeles?

– Ja, det gjør det, og hver eneste postansatt bærer med seg «Vi lever for å levere» i ryggraden og visjonen om at «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre». Kanskje har det skjedd flere endringer i Posten det siste tiåret enn i de 363 årene før det, og opprettelsen av Østlandsterminalen var definitivt en riktig beslutning, der sorteringen ble flyttet ut av Oslo sentrum til et anlegg med automatiseringsgrad og teknologi for fremtiden. Valgene av samarbeidspartnere på teknologisiden er selvsagt avgjørende, og ITO er en av flere som har spilt en viktig rolle i det store bildet her, sier Tor Østby.

Bane tilpasset innkommende utenlandspakker.
Automatiseringsgraden økte kraftig ved etableringen av Østlandsterminalen, og det er like imponerende å besøke anlegget i dag. Disse ITO-løsningene har gått døgnkontinuerlig siden 2010.
Småpakker har vært i vekst, mens brev har vært i nedgang siden Postens Østlandsterminal på Lørenskog åpnet i 2010.
ITO var ett av våre mange gode teknologivalg i 2010.

Tor Østby

Postens Østlandsterminal

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere