Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ti års drift i ”arktisk temperatur”

Når en teknisk installasjon har fungert i skikkelig vintertemperatur gjennom ti år, og den med stor sannsynlighet holder i ti år til, forstår man at vi snakker om robust teknologi.

Utfordring

Automatisere palltransportering i fryselager.

Løsning

ITO-anlegg med ca 200 meter automatiserte palltransportører, inkludert gode servicerutiner.

Resultat

Tilnærmet problemfri palltransportering gjennom ti år, i minus 23 grader.

Kuldelager for matvarer

Utenfor varmer sommersola, innendørs er det stabilt 23 kuldegrader, så vi setter stor pris på at daglig leder Geir Rune Karlinger låner oss ei skikkelig termojakke før vi beveger oss inn i fjellhallene ved Mosseporten. For ti år siden ble det tatt ut 100.000 kubikkmeter masse herfra, for å etablere en gigantisk fjellhall med pallplasser for frossenlagring av matvarer for store matprodusenter. Hit kommer daglig frossenvarer fra kunder som Findus og Findal & Krogh, før varene lastes om for transport ut til grossister som ASKO, Coop og Rema 1000 over hele landet.

– Her er det høyt tempo og høy omløpshastighet fra kl 6 til 16 hver dag, og det er ikke uvanlig at vi sender ut mer enn 1000 paller med frossenvarer på en dag. Da er vi helt avhengig av at internlogistikken fungerer optimalt, forklarer Geir Rune Karlinger.

Det er ikke uvanlig at vi sender ut mer enn 1000 paller med frossenvarer på en dag. Da er vi helt avhengig av at internlogistikken fungerer optimalt, forklarer Geir Rune Karlinger hos Kloosterboer Norway.

Temperaturkontrollert logistikk

Det nederlandske konsernet Kloosterboer opererer innenfor det som kalles temperaturkontrollert logistikk, med anlegg i USA, Canada, Sør-Afrika, Nederland, Frankrike, Tyskland og Sverige, i tillegg til Norge. ITO installerte transportbanene for pallhåndtering da anlegget ved Moss ble etablert i 2009. Siden den gang er flere millioner paller håndtert gjennom de automatiske pallbanene, dette til tross for at temperaturen inne i fjellhallen ligger konstant på samme nivå som i arktiske strøk. Utfører dere mye vedlikehold selv?

– Vi håndterer enklere vedlikehold selv, inkludert bytte av fotoceller. Lokalt har vi en leverandør som kan skifte ut en defekt kjedemotor på kort varsel, og så er ITOs serviceorganisasjon der som en ekstra sikkerhet hvis det oppstår noe uventet. Driften vår ville ikke vært mulig uten de automatiserte pallbanene, og vi ser ikke bort fra at det er en installasjon som fungerer i ti år til, sier en fornøyd sjef ved anlegget. ITO-installasjonen består av rundt 200 meter med palltransportører, inkludert automatiske pallbaner gjennom porten mellom fryselageret og hallen hvor vogntogene laster av eller på. Bedriften har planer om å utvide anlegget med mer avansert palletering og andre tjenester. – Det er slett ikke umulig at vi bringer ITO på banen i den sammenhengen også, for erfaringene er de aller beste, avslutter Geir Rune Karlinger.

Palltransportørene er automatiske med bruk av fotoceller.
Temperaturkontrollert logistikk er forretningsområdet til Kloosterboer. I fjellhallen ved Mosseporten håndteres lagring og logistikk for Findus og andre produsenter av frossenmat.
Rune Wiik og Geir Rune Karlinger er fornøyd med ITO-banene som ble installert da anlegget var nytt i 2009.
Utenfor ser det ganskje beskjedent ut, men inne i fjellet bak her er det 100.000 kubikkmeter fryselager. De seks lasteplassene for vogntog er stort sett i bruk daglig fra kl 06 til 16.
Vi ser ikke bort fra at disse palltransportørene fungerer i ti nye år.

Geir Rune Karlinger

Kloosterboer Norway

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere