Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Automatisk pakking av 15.000 tonn kjøtt i året

Furuseth AS har vært på offensiven gjennom flere tiår. Utvidelser og modernisering har vært nøkkelord for bedriften som i år slakter rundt 15.400 tonn kjøtt.

Utfordring

Automatisere palletering av kartonger med forbrukerpakning.

Løsning

ITO-anlegg med KUKA robot, transportbaner og PallPack 8000 strekkfilmmaskin.

Resultat

Høy produktivitet og driftssikkerhet med ITO-anlegg siden 2012.

Robotpalletering og vikling

Christian Hareim og Renata Jagiello deler ut varm jakke før de viser rundt i det topp moderne pakkeriet hos Østlandets største private slakteri, der temperaturen ligger konstant på 2 grader. I 2010 ble virksomheten utvidet med 5000 kvadratmeter, og to år senere med automatisert pakking av forbrukerpakninger i kartonger, med en påfølgende ITO-linje med robotpalletering og automatisk strekkfilming av ferdige pakkede paller.

– I snitt pakker og leverer vi 80 EURO-paller med kjøttvarer hver dag, hvorav Nordfjord og Rema 1000 står for hoveddelen. Dette er en tøff bransje med høye leverings- og presisjonskrav, så det er ingen rom for produksjonsstopp. Derfor er vi avhengig av en driftssikker palleteringsløsning med høy kapasitet, forteller Christian Hareim.

Furuseth. ITO har levert transportbaner og oppsamlingsbånd, KUKA industrirobot og PallPack 8000 strekkfilmmaskin.

Driftssikkerhet gjennom 6 år

Det har de fått, for ITO-linjen har absolutt svart til forventningene for den familieeide bedriften på Dal i Ullensaker kommune. Linjen er helautomatisk og sikret med sikkerhetsgjerde, og kartongene med ferdigvarer kommer rett fra pakkemaskinene. Alle inngående kartonger avleses av strekkodeleser, KUKA-roboten henter tompall fra pallmagasinet, før den henter og stabler 4 eller 5 kartonger av gangen på pall. Fylte paller transporteres automatisk til PallPack 8000 strekkfilmmaskinen, der de vikles med strekkfilm og etiketteres før de hentes med truck. – Selvsagt oppsto det noen utfordringer helt i starten, men etterpå har løsningen fungert helt utmerket. ITOs serviceavdeling har tilgang til systemet for fjerndiagnostisering, og nærheten til ITO gjør at eventuelle feil kan utbedres på kort tid. For oss betyr det forutsigbarhet i produksjonen og en effektiv og driftssikker palleteringslinje som er integrert med resten av produksjonen. I det hele tatt er vi svært godt fornøyd med at vi valgte ITO som samarbeidspartner på dette området, konstaterer en fornøyd salgssjef hos Furuseth AS på Dal.

ITO-løsninger hos Furuseth:

Hos Furuseth AS på Dal har de en produksjon som omfatter slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. Årlig produksjon er rundt 15.400 tonn.
Kartonger med forbrukerpakninger kommer rett fra pakkemaskinene og skannes før de transporteres inn til roboten.
Komplett linje med transportbaner, KUKA industrirobot og PallPack 8000 strekkfilmmaskin, alt levert i 2012, har fungert som forventet hele tiden.
Høy driftssikkerhet gjennom seks år!

Christian Hareim

Furuseth AS

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere