Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ingen vei utenom automatisering

- Automatisering er den eneste veien å gå, men mange i norsk industri henger etter. Det mener teknisk sjef Claus M. Sodemann, som har planene klare frem til 2023 for Alna AS.

Utfordring

Automatisere palleteringsprosessen.

Løsning

Robotpalletering med KUKA robot som pakker D-pak på pall fra to produksjonslinjer.

Resultat

Kapasitetsøkning fra 45 til 75 beger i minuttet, samt reduserte personalkostnader.

Utvikler egne produkter

Gjennom tre generasjoner har Alna AS utviklet egne oppskrifter og matprodukter, som de i dag tilbyr for storhusholdning, ferdigmat og dagligvare. Sommeren 2017 flyttet den tradisjonsrike matprodusenten til nytt produksjonsanlegg og hovedkontor i Vestby, der automatisering er gjennomgangsmelodien i alle produksjonsledd. Innenfor pakking og palletering er det første trinnet på plass, blant annet med automatiske pakkemaskiner og robotpalletering av dagligvareprodukter. Robotløsningen er levert av ITO, med en kraftig KUKA industrirobot som pakker produkter på pall fra to produksjonslinjer. Claus M. Sodemann forteller at effekten ikke har latt vente på seg.

– Denne stasjonen benyttes i hovedsak til palletering av D-pak med ulike typer matprodukter i beger. To produksjonslinjer fører frem til roboten, som stabler produktene på pall. Gevinsten kommer i form av kapasitetsøkning fra 45 til 75 beger i minuttet, på toppen av det kommer selvsagt reduserte personalkostnader, forteller Sodemann.

Robotpalletering hos Alna AS, legg merke til at utkjøringsbanen er vinklet for å oppnå maksimal plassutnyttelse.

Norsk risikovegring

Claus Sodemann har arbeidet lengre enn de fleste med automatisering av industrielle prosesser, blant annet har han 20 års erfaring fra det danske markedet. Hans erfaring er at danske industribedrifter er dyktigere enn de norske når det kommer til automatisering.

– Det er det ingen tvil om, norsk industri har større vegring mot risiko og er forsiktige med å ta i bruk ny teknologi. Slik jeg ser det, finnes det ikke noe alternativ til å automatisere produksjonsprosessene. Det er den eneste måten å skape konkurransedyktige industribedrifter på her i landet. Roboten arbeider 24 timer i døgnet, den er aldri syk og den utfører arbeidet med samme nøyaktighet hele tiden. I tillegg er det enkelt å legge inn automatisk kvalitetskontroll, som vektsjekk og gjennomlysing. Brukergrensesnittet må være enkelt og løsningene må kunne styres uavhengig av sted og tid, også fra en smarttelefon. Hos oss er alt integrert med bedriftens MIS-system, i vårt tilfelle Axapta, understreker han.

Roboten jobber kontinerlig med repeterende oppgaver, slik at ansatte kan frigjøres til andre og mer spennende oppgaver.

Har tegningene klare

Dagens ITO-løsning hos Alna er et godt eksempel på en automatiseringsløsning som ennå ikke gir full utnyttelse. I dag fraktes pallen manuelt med truck til en semiautomatisk strekkfilmmaskin, PallPack 3000. Tegningene for en integrert linje frem til en helautomatisk strekkfilmmaskin er allerede klare i ”automatiseringspermen” til Sodemann.

– Jeg vet hvilken ytelse og egenskaper den videre linjen skal ha, men jeg vet ikke hvem som skal levere den ennå. ITO er selvsagt en av flere aktuelle leverandører, de har gjort en profesjonell jobb med robotpalleteringen, der de blant annet foreslo å vinkle utkjøringsbanene for å forenkle den videre transporten av pallene. Dessuten ser vi fordeler av å forholde oss til et firma der kompetansen finnes i Oslo og på Tyristrand. Enkelte justeringer gjenstår før robotpalleteringen gir optimal gevinst, men det kommer til å fungere 100 prosent, sier en fornøyd teknisk sjef hos Alna AS.

Følgende ITO-løsninger er i bruk hos Alna:

  • KUKA industrirobot for palletering, roboten mottar varer i to linjer og pakker automatisk varene (D-pak) på pall for forsendelse til butikk.
  • Pallmagasin, magasin for nye paller, der roboten henter ny pall.
  • Transportører, sensorstyrte transportbaner for transport frem til roboten.
  • PallPack 3000 semiautomatisk strekkfilmmaskin, for emballering med strekkfilm på pallene før forsendelse.
Godt humør på arbeidsplassen. Her er teknisk sjef Claus M. Sodemann sammen med Arnfinn Pettersen.
Alna produserer sauser, oljer, margariner, marinader, eggprodukter, salater, majones, syltetøy, dressinger og rører. Blant annet...
Det finnes ikke noe alternativ til å automatisere produksjonsprosessene.

Claus M. Sodemann

Alna AS

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere