Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Pallsortering i høyden hos ASKO Rogaland

Automatisk pallsortering. Hos ASKO Rogaland er det ikke lenger noen som tar i pallene når de sorteres i kategorier for gjenbruk, rengjøring, kast eller reparasjon.

Utfordring

Automatisere sortering av innkommende tompaller, med krav om 350 paller i timen.

Løsning

Skreddersydd ITO-anlegg for automatisk pallsorteringsanlegg med robot og baner, skanning, analyse og kategorisering med Tordivel programvare.

Resultat

Anlegg som sorterer alle typer tompaller, drift 10 timer daglig, 2,5 årsverk i besparelser pluss gevinster i ergonomi og færre skader på utstyr.

Store mengder tompaller

Svein Kåre Aakre hos ASKO Rogaland forteller at de hadde vurdert automatisering av miljøstasjonen i en lengre periode.

– Håndtering av tompaller er omfattende for en dagligvaregrossist av vår størrelse, hvor vi mottar 2-3000 paller inn hver dag. Derfor var vi trygge på at det ville være et betydelig gevinstpotensial ved automatisering. Løsningsforslagene fra aktuelle leverandører var relativt like, og når vi valgte å satse på ITO PallPack som leverandør, var det ut fra en helhetsvurdering av kapasitet, leveringsdyktighet og pris. Dessuten hadde vi gode erfaringer med tidligere ITO-leveranser, forteller Svein Kåre når vi besiktiger anlegget sammen med ham og ITO-prosjektleder Magne Simarud.

Skanning, analyse og sortering

På samme måte som ved Miljøstasjonen hos ASKO Kalbakken, fotograferes/skannes hver pall fra flere sider, før analysen skjer i en spesialutviklet programvare fra Tordivel. Mens sorteringen på Kalbakken i Oslo skjer på gulvnivå, foregår arbeidet her i høyden, hvor roboten arbeider langs en skinne flere meter over gulvplanet. Anlegget fôres med pallestabler inn fra truck, og når pallen er kategorisert plasserer roboten den i rett “utgående” stabel for henting. Hovedvekten er på NLP-helpaller, men anlegget håndterer også helpaller i tre, halvpaller NLP og “Blåpaller” (plast).

Miljøstasjon hos ASKO Rogaland. Anlegg for sortering og kategorisering av NLP hel- og halvpall, helpall tre og “blåpall”. Anlegget benytter en skinnegående KUKA-robot og pallene sorteres i 7 ulike kategorier. Hver pall fotograferes med spesialkameraer og analyseres i Tordivel programvare. Normal drift er 10 timer i døgnet med hastighet 280-350 paller i timen.

280 til 250 paller i timen

Magne Simarud har både vært konstruktør og prosjektleder fra ITO PallPacks side, og han forteller at kravet fra kunden var å håndtere 350 paller i timen.

– Det klarer vi på en god måte, sier han, noe Svein Kåre kan bekrefte.

– Normalt ligger vi på 280 til 350 paller i timen og 10 timer driftstid daglig. Men vi har testet og erfart at det under optimale forhold er mulig å nå 400 paller i timen, sier en erfaren ASKO-medarbeider med lang fartstid fra ulike tekniske prosjekter i selskapet.

Hvor ligger i hovedsak gevinstene?

– Vi har gjennomført et konservativt anslag der investeringen reduserer det manuelle arbeidet med 2,5 årsverk. Manuell sortering var tidkrevende og ga samtidig både ergonomiske utfordringer og en del skader på trucker og utstyr. Det er ingen her som ønsker seg tilbake dit, forsikrer Svein.

Godt samarbeidsklima. Svein Kåre Aakre (t.v.) fra ASKO og Magne Simarud fra ITO PallPack kan oppsummere at prosjektet er gjennomført på en god måte.

Og anlegget fungerer som forutsatt?

– Absolutt, men det er viktig å være klar over at dette på ingen måte hyllevare, og derfor vil det også dukke opp behov for justeringer underveis. Eksempelvis har det vært en del arbeid med signalutveksling mellom enheter, og vi har nettopp justert gripefunksjonen i roboten. Samarbeidsklimaet mellom oss og ITO PallPack har vært godt hele veien, også når det har vært behov for justeringer, understreker han. Og anlegget blir faktisk klokere over tid…

– Det er fordi programvaren benytter en form for maskinlæring, der den hele tiden samler opp erfaring og blir dyktigere på analysearbeidet som er grunnlaget for kategoriseringen av hver pall. For ASKO Rogaland er dette en investering i et 15 års perspektiv, og vi er trygge på at den vil bidra positivt til driften og konkurranseevnen vår, oppsummerer Svein Kåre Aakre i ASKO.

For ASKO Rogaland er dette en investering i et 15 års perspektiv.

Svein Kåre Aakre

ASKO Rogaland

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere