Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Automatisering gir gevinst for Solar Norge

Med automatisk plukklager og sorteringsanlegg har Solar Norge tatt store automatiseringsgrep i år. Det gir store fordeler for et internasjonalt selskap med høye ambisjoner.

Utfordring

Ønsket automatisk plukklager med transportløsninger og automatisk sorteringsanlegg.

Løsning

AutoStore fra Element Logic med transportbaner og automatisk sorteringsanlegg fra ITO.

Resultat

Leverer like mange varer på ett skift som tidligere på to.

Investeringer for fremtiden

Solar er notert på Nasdaq København børsen og har med seg 100 års historie innenfor handel og distribusjon. En av selskapets målsettinger er å være raskest og best på leveranser til industrier som elektro, offshore og VVS. Da er det lett å forstå at det satses sterkt på effektivisering av intern varehåndtering, og en grundig planleggingsprosess har resultert i det siste årets igangkjøring av Autostore plukklager fra Element Logic med transportbaner og sorteringsanlegg fra ITO. Etter noen måneders drift kan prosjektleder Dan Espen Kvale oppsummere investeringen slik:

– Store besparelser, bedre effektivitet og høyere kvalitet på leveransene, totalt sett er vi veldig godt fornøyd, sier han.

Effektiv varehåndtering. Oddbjørn Smedsrud og Dan Espen Kvale kan konstatere at AutoStore og automatisk sortering gir resultater.

Lagerfører 20.000 varer

Størstedelen av ordreinngangen kommer via E-handel, og daglig går forsendelser til hele landet (Mo i Rana som nordligste leveringspunkt). Elektro, industri og offshore er blant hovedområdene, i tillegg til solcelleløsninger der Solar befinner seg helt i fremste rekke. Dan Espen Kvale forteller at 9000 ordrelinjer på en dag ikke er uvanlig.

– Her på Jessheim lagerfører vi rundt 20.000 varer, hvorav rundt 14.000 av dem er egnet for håndtering via det automatiske plukklageret. Robotene i Autostore arbeider 24 timer i døgnet med høy presisjon, derfor gir investeringene enda høyere kvalitet på leveransene våre, samtidig som effektivitetsgevinstene er betydelige. Tidligere arbeidet 16 medarbeidere pluss fire vikarer i to skift, nå håndteres like mange ordrer med 8 personer i ett skift, forteller han, og understreker at ingen medarbeidere mistet jobben som følge av denne satsningen, men at vikarbehovet er redusert.

– Vi opplever vekst, og får nå mer ut av ressursene våre enn tidligere, opplyser han.

Unikt anlegg

Autostore-anlegget har 40 roboter og 35.000 kasser, totalt 42.637 varelokasjoner. Anlegget er unikt på den måten at pakkediskene er plassert i en tunnel under selve plukklageret. ITO-løsningene sørger for effektiv transport av ferdige ordrer fra pakkediskene og ut til sorteringsanlegget. Tre transportbaner fører ut til en hovedbane som transporterer eskene ut til sorteringsanlegget med 10 sorteringsbaner, der alle forsendelser avleses av kamera før de sorteres. Dan Espen Kvale forteller at flere utvidelsesmuligheter vil være aktuelle i fremtiden.

– Dialogen med ITO har vært helt utmerket hele veien, og vi har blant annet diskutert fremtidige løsninger som mer effektiv eskehåndtering, etikettering, vektkontroll og bedre utnyttelse av kameraet. I dag benyttes kamerainformasjonen til å sortere ordrene til riktig sorteringsbane etter mottakersted, mens vi i fremtiden kan se for oss anvendelsesområder som kvalitetssjekk og dokumentasjon. Vi ser fordeler av å forholde oss til norske leverandører, og ser frem til å ha god kontakt med ITO de neste årene, slik at vi får maksimalt ut av investeringene vi har gjort i år, sier han.

Kamera for ITO-anlegg hos Solar. I starten benyttes det kun i forbindelse med sortering, etter hvert også til andre formål.
Kabler er et viktig produkt for Solar, og et produkt som fremdeles måles opp og pakkes manuelt.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Like mange ordrer på ett skift som vi tidligere utførte på to.

Dan Espen Kvale

Solar Norge

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere